Skip to content Skip to footer

Şiddetsiz Örgütlenme

Şiddetsiz örgütlenme atölyesi aktivizmimizi daha güçlü bir hale getirmek konusunda bizi düşünmeye ve birlikte hareket etmeye teşvik ediyor. Şiddetsiz bir örgütün nasıl olur birlikte düşüneceğiz. Örgüt içinde olabilecek şiddet türlerini fark ederek şiddetsiz yaklaşım ve yöntemleri tartışacak, deneyimlerimizi paylaşacağız.  Katılımcı sayısı sınırlı olup katılmak isteyenlerin merhaba@siddetsizlikmerkezi.org adresine mail atmaları gerekmektedir.

Neden Kuir Edebiyat Yapıyoruz?

Onur Haftası kapsamında üç lubunya yazar Deniz Erkaradağ, Fırat Uran ve Mertcan Karakuş ile 2021 yılında kurulan queer feminist yayınevi Umami Kitap'ın kurucularından Büşra Mutlu ile Seçil Epik bir araya geliyor. ''Direniş''in edebiyat tarafında işlerin nasıl gittiğini konuşmak, deneyimlerimizi paylaşmak ve sözümüzü nasıl çoğaltırız diye hep beraber düşünmek için buluşuyoruz. Moderasyon: Seçil Epik Konuşmacılar: Deniz…

HIV’le Yaşayan LGBTİ+’lar anlatıyor

Biliyoruz ki HIV ve LGBTİ+ kesişiminde olan öznelere dönük ayrımcılık ve nefret tutumları gitgide derinleşiyor. Queer tarih HIV ve LGBTİ+ kavramını beraber yazarken bu ortak mücadeleden ilham alıyoruz. Biricik sorunlarımızı, deneyimlerimizi, ihtiyaçlarımızı görünür kılmak ve konuşmak için HIV'le yaşayan LGBTİ+'lar olarak onur haftası kapsamında bir araya geliyoruz. Kolaylaştırıclar: Defne Güzel, Oğuzhan Nuh Etkinliğe HIV'le yaşayan LGBTİ+'ların katılımını hedefliyoruz. Etkinlik aktarım vermek…

Bi+’lar Direniyor

Biseksüel Manifestodan bu yana süregelen bi+fobik davranışlara karşı değişen dönüşen gelişen direnme pratiklerimizi konuşuyoruz. Bundan otuz iki yıl önce biseksüel manifestoyu kaleme alan bi+lar monoseksizm yüzünden görünmez kılınmaktan, seslerinin duyulmamasından ve kendileri dışındakiler tarafından tanımlanmaktan bıktıklarını haykırmış ve herkesi içsel ve dışsal bifobisiyle yüzleşmeye davet etmişlerdi. Bu metinde dert yanılan biseksüelliğin önüne gelenle yatmayla ilişkilendirilmesi…

Halk Sağlığı Perspektifinden Seks İşçilerinin Sağlık Haklarına Erişimi

Seks işçileri sağlık haklarına erişebiliyor mu? Sağlık hakkının temel bir insanlık hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, trans+ seks işçilerinin sağlığa erişim düzeyleri ne durumda? 19 seks işçisiyle yapılan görüşmeler sonucunda, 90'lı yıllardan bugüne sağlık hakkına erişimde neler değişti? Halk sağlığı uzmanı tarafından modere edilecek bu panelde halk sağlığı perspektifinden araştırma bulguları ve özne deneyimleri paylaşılacak.…

Feminist, Kuir Perspektifinden Hayvan Özgürlüğü Mücadelesi

Onur Ayını kutlamak üzere Cezayir'de bir araya geleceğiz.  Etkinliğimizde Hayvan Özgürlüğü Kolektifi'nin kendini tanıttığı kısa bir sunumun ardından vegan LGBTİ+ aktivistler Doğa Bayraktar ile feminist queer perspektiften veganlığı konuşacak, BurHak Çalışma Merkezi'nden Özge Özgün ile interaktif bir atölye çalışmasıyla queer vegan yollar arayacağız.  Pride Komitesi, Hayvan Özgürlüğü Kolektifi ve BurHak Çalışma Merkezi ortaklığında gerçekleştireceğimiz bu…

Barınamıyoruz Sus Biliyosun: LGBTİ+’ların Kentsel Barınma Hakkı ve Yerelde Çözüm Arayışları

LGBTİ+'ların barınma hakkı, deneyimler ve güncel sorunlar Barınma hakkının LGBTİ+'ları kapsayacak şekilde geliştirilmesi önünde ne gibi engeller var ve yerel yönetimler nezdinde nasıl çalışmalar ve işbirlikleri yürütülebilir sorularına hep birlikte cevap arıyoruz. Moderasyon: Anıl Kocaoğulları - İstanbul Kent Konseyi Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu Konuşmacılar: Eylem Çağdaş - Barınma Sorununa Tarihsel Bakış Niyaz Uslu - Lambda'nın…

Kesişimsel Aktivizm

Kaos GL Dergisi okur söyleşileri kapsamında kesişimsellik kavramını tartışmaya açıyoruz. İlk başta nispeten muğlak bir hukuk kavramı olarak yaşamlarımıza sirayet eden ''kesişimsellik'' kavramı bugün biz aktivistler, akademisyenler ve LGBTİ+ alanında söz üretenler için ne anlam ifade ediyor? Kesişimsel bir yaklaşım olmadan tahakküm karşısında mücadele etmek mümkün mü? Bu kavrama yönelik eleştirel yaklaşımlar ne? Dergide ''Hak…

Speed Dating

Biliyoruz siz de sıkıldınız OkCupid'den, transfobik Tinder'dan, Hornet'teki femfobik tahakkümden, Wapa'daki darlayan aktif misin pasif misin sorusundan. Tam da bu yüzden speed dating getirdik! Sizler için güvenli alanlar yaratmaya çalışıp bir gecede birçok kişiyle randevuya çıkaracağız :) Katılımcılara birbirleriyle sohbet etmesi için zaman tanıyacağız. Speed dating sonunda taraflar birbirini beğenmişse birbirinize iletişim bilgilerinizi verebilirsiniz. :)…

Yaşlanıyoruz Lubunya

Türkiye’nin tüm illerinden yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’lara erişmek, yaşlı ve yaşlı LGBTİ’;ların sağlık alanı başta olmak üzere, farklı hak alanlarındaki durum, ihtiyaç, beklenti ve kaygılarını ölçmek için anket ve görüşmeler yürütüldü ve sonuçları derlenerek bu rapor hazırlandı. Aynı zamanda Amerika ve Avrupa’da, yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların da yararlanabilecekleri emeklilik ve sosyal sigorta programları araştırıldı ve…

Direne Direne Kazanacağız

2013 yılında Taksim Gezi Parkı eylemleriyle birlikte Onur Haftası için hep birlikte ''Direniş'' demiştik. Aradan aradan yıllar geçmesine rağmen, gittikçe artan LGBTİ+ fobi ve varoluşumuza dair her düşmanlığa karşı, erkek egemen devlet politikalarına, heteroseksizme ve şiddete karşı yeniden ''Direniş'' demeye karar verdik.. Bu panelde toplumsal hareketlerin yıllardır süregelen ve her geçen gün artarak devam eden…

”Güvenli Seksin” anatomisi yeniden çiziyoruz: Haz, risk ve HIV pazarlığı

Güvenli cinselliğin 4 unsurunu tartışmaya açıyoruz. Önlem, haz, rıza ve mahremiyet başlıkları altında bize dayatılanları, bilimsel gerçekleri ve ‘yeni’ yaklaşımları kuir özne ve beden odaklı bir yerden birlikte konuşuyoruz. Son yıllarda geliştirilen biyomedikal tedavi ve önlem araçlarının HIV’le yaşayan ve yaşamayan tüm LGBTİ+’lar için güvenli cinsellik kavramını nasıl yeniden şekillendirdiğini tartışıyoruz. Atölye sırasında yürütülen tartışmalar…

Direniş Bazen Bir Şemsiye Olmaktır: Onur Ayı Özel Şiir Gecesi

Daha önce SPoD olarak kendi içimizde yaptığımız şiir gecelerini bu defa Onur Haftasında hep birlikte yapmak, queer sanatın şiirdeki yansımalarını görmek ve direnişin her yerde rengarenk bir şemsiye olarak açtığını hep hatırlamaya bu kez şiiri vesile etmek istedik. İster sevdiğin bir şiiri, ister kendi şiirini, kahveni - şarabını al gel, istersen de hiç okuma sadece…

Direnişte Esenlik

LGBTİ+ aktivistlerinin katılımına açık olacak ve açık sohbet havasında gerçekleşecek bu etkinlikte, LGBTİ+ hareketi içerisinde esenlik konusuna ne kadar yer verdiğimiz, esenliğin ne olduğu/olmadığı, neleri barındırdığı ve lubunyalar olarak sürdürülebilir bir aktivizm için bireysel ve kolektif olarak neler yapabileceğimiz konuşulacaktır. Bu sayede farklı bakış açısı ve yöntemler ile birlikte baş etme mekanizmalarımızı konuştuğumuz formatta bir…

Türkiye Buna Hazır: Tatava Yapıyoruz. LGBTİ+ların Siyasal Katılımını Konuşuyoruz

LGBTİ+'ların güncel siyaset üzerine konuşabilecekleri güvenli alanlar oluşturmanın önemi ve ihtiyacından yola çıkıyoruz. Hareketimizin siyasal katılım deneyimlerini hatırlayarak bugünün siyasetini, LGBTİ+’ların siyasal katılımını güçlendirmek için yapabileceklerimizi, siyaset kurumuna ve karar alıcı konumundaki kişi ve kurumlara yönelik beklentilerimizi, hep birlikte konuşuyoruz. Moderasyon: SPoD Siyasal Katılım Birimi *Katılımcı sayısı sınırlı olup katılmak isteyenlerin katılım formunu doldurması gerekmektedir.

Yakın Geçmişten Olası Geleceğe Barışı Yeşertmek 2013-2018 Yılları Arasında Diyarbakır’da Yaşayan LGBTİ+’lar

Bu program çerçevesinde, 2013-2018 yılları arasında Diyarbakır'da yaşayan LGBTİ+'ların 2013-2015 yılları arasındaki barış dönemi ve 2015-2018 yılları arasıdaki savaş dönemi olarak tanımlanan iki farklı zaman dilimde maruz bırakıldıkları ayrımcılıkları ve bu ayrımcılıklarla baş etme yöntemlerini incelediğimiz Barışı Yeşertmek adlı araştırmanın bulguları paylaşılacak ve LGBTİ+ kapsayıcı toplumsal bir barışın ne derece hayati bir ihtiyaç olduğu tartışılacaktır.…

Translarla Eşitleneceksiniz: 18 Haziran Translarla Eşitli Günü!

18 Haziran, transların büyük bedeller ödeyerek verdikleri mücadeleler sonucunda Dünya Sağlık Örgütünün 18 Haziran 2018 yılında trans varoluşları ''ruhsal bozuklukluk'' kategorisinden çıkardığı gün. Transların, Şanlı Direnişleri için önemli bir kazanım ve dönüm noktası. DSÖ her ne kadar trans varoluşları ''ruhsal bozukluk'' olarak tanımlamaktan vazgeçmiş olsa da bir takım ''medikal'' bahanelerle hala varoluşlarımız üzerine ayrımcı politikalarını…

Kısa Film Gösterimi + Panel: Irkçılık, Mülteci Karşıtlığı, LGBTİ+ Düşmanlığı ve Direnişler

Proje Sessiz Kısa Film Gösterimi + Panel: Irkçılık, Mülteci Karşıtlığı, LGBTİ+ Düşmanlığı ve Direnişler Medya ve Göç Derneği'nin hazırladığı, mültecilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları ayrımcılıkları kendi cümleleriyle aktardıkları animasyon videolardan oluşan Proje Sessiz'in kısa film gösterimi ile başlayacak panelde sağ popülizm ve yükselen ırkçılık, medyanın nefreti tetiklemesi ile mültecilerin karşılaştıkları ayrımcılık halleri tartışılacak. Yükselen nefret ile…

LGBTİ+ Tutsaklar nasıl “direniyor”?

Türkiye'de geçtiğimiz 10 yılda hapishane nüfusları %130 oranında artmıştır, sadece 2022 yılında ise 18 yeni hapishane tesisi yapılması planlanmaktadır. Artan mahpus nüfusu ve kurum sayılarına rağmen LGBTİ+ mahpusların sosyal tecriti ve fiili tecriti devam ediyor. Bu vesileyle şunu sormak istiyoruz, ceza infaz yöntemi olarak hapsetmeye yönelik bu artış ve açılan yeni hapishaneler LGBTİ+ mahpuslar için…

”Ben Dans Ettikçe Sen Çıldır” Çağdaş Dans Atölyesi

30. İstanbul LGBTİ Onur Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek atölyenin, ''Ben dans ettikçe sen çıldır'' başlığını yakın lubunya tarihimizden seçtik, her kulakla tebessüm yaratmayabilir lakin devlet, patriyarka, heteroseksizm derslerinde ''çıldırtılmış'' herkesi dansa davet ediyoruz. Bu coğrafyada her neredeysen orada gündelik ritüelimiz olan ''direniş''le, hayallerle özgürlüklerin birleştiği, bedenlerin kucaklaştığı görüntülerin içinde ve dışında dans edeceğiz. *Katılımcı sayısı…

Süsleniyoruz Aşkım

Toplaşıp birbirimizi ve/veya kendimizi boyayacağımız, süslenip püsleneceğimiz bir atölye. Sonrasında hep beraber Hormonlu’ ya geçelim, kendimizi herkese hayran edelim aşkımm. Katılım 15 kişi, hijyenik sebeplerden kendi malzemelerimizi getirirsek müko olacak ama hepimizi parıl parıl parlatacak glitterlar bizden 💖 *Katılımcı sayısı sınırlı olup katılmak isteyenlerin katılım formunu doldurması gerekmektedir.

KuirFest #DirenAyol! Seçkisi

Kuir hayatlar yasal, sosyal, ekonomik birçok sebepten, beklentilere ve haksızlıklara karşı mikro-makro mücadeleler verirler. Açık bir kimlikle var olmak da, kapalı bir kimlikle yaşamak da başlı başına lubunyaların ne kadar güçlü, ne kadar başı dik olduğunu gösterir. Bilirsiniz, “her yürüyüşümüz onur yürüyüşüdür”, aldığımız nefes ve attığımız adım bir zaferdir. Bu seçkimizde de, gerek topluma, gerek…

Hormonlu Afto Parto

Fobikleri domatesledikten sonra dans pistinde buluşuyoruz.

“Cruising Galaxies”, Kuir-Bilim Kurgu Ütopya İnşası üzerine Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Atölye, travmatik ve distopik olmayan gelecekler ararken, günümüze eleştirel bir yaklaşım geliştirmek adına Bilim Kurgu türüne kuir, göç sonrası ve Batı merkezli olmayan bakış açılarına odaklanmayı hedeflemektedir. Atölye, çoklu anlatıları kolektif bir parçada birleştirerek ütopya-distopya, geçmiş-gelecek ve diaspora-vatan ikiliklerin ötesini keşfetmek için Berlin ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Atölye, daha önce Maviblau kültür platformu ile birlikte “Waving…

Çokeşlilik, Çokaşklılık ve Kuir ilişkiler

Bu forumda kuir ilişkilerde tekeşlilik dışında farklı ilişkiler deneyen ve denemek isteyenleri bir araya getirmek istiyoruz. İlişkilerimizden beklentilerimiz neler, nerelerde zorlanıyoruz, nasıl varsayımlarla karşılaşıyoruz? Sevgililik ve arkadaşlık ilişkilerinde ayırım ve hiyerarşi yapıyor muyuz, öyleyse bu ayırımları neler belirliyor? İlişkilerimizi bize öğretilmiş modellerin dışında düşünmek ve pratik etmek, dünyada farklı bir birlikte olma haline evrilebilir mi?…

Kürt LGBTİ+ Örgütleri Deneyimleri, Tarihçesi ve Mücadelesi

2012 - 2015 yılları arasında gelişen barış, çözüm ve diyalog süreci Kürt kentlerinde yaşayan LGBTİ+'lar için önemli süreçlerin gerçekleştiği bir dönemdi. O dönem Amed, Kars, Antep, Malatya, Dersim, Van gibi illerde yeni LGBTİ+ örgütleri kurulmuş, Mardin, Batman, Bingöl, Erzurum, Urfa gibi illerde ise LGBTİ+ örgütlenmelerinin girişimleri gerçekleşmişti. LGBTİ+ hareketi tarihine kazınan Onur yürüyüşleri gibi pek…

Ortak Mücadele – Polonya ve Macaristan’dan Aktivistlerle Direnişi Konuşuyoruz

Biz lubunyalar dünyanın her neresinde olursak olalım hepimiz aynı mücadeleleri veriyoruz. Evde, işte, okulda, çarkta dünyanın neresinde olduğumuzdan bağımsız olarak benzer deneyimlerden ve süreçlerden geçiyoruz. Karşılaştığımız fobi de, nefret de, baskı da, adı her neyse hepimizde benzer direnme pratikleri oluşturuyor. İşte bu yüzden Polonya ve Macaristan'dan davet ettiğimiz aktivistlerle beraber sizi direnişi konuşmaya çağrıyoruz. Etkinlik…

Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Toplumsal Cinsiyet Karşıtı İdeolojilere Meydan Okumak

Gündelik hayatta karşımıza çıkan, aşina olduğumuz dünyagünbegün değişirken, toplumsal hareketlerin kazanımları da tarumar ediliyor; pandemiyle, iklim kriziyle, yeni savaş teknolojileriyle ve toplumsal cinsiyet karşıtı ideolojilerin yükselişiyle.   Bütün bu belirsizlik içinde bize referans olabilecek bir ölçü var; eşitlikçi ve demokratik bir dünya arzumuz. Wallerstein’dan ilhamla “Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Toplumsal Cinsiyet Karşıtı İdeolojilere Meydan Okumak” forumunda…

SPoD Pazar Sohbetleri, Onur Haftası Sohbetleri

3 Temmuz 2016 tarihinde faaliyetine “Açılma Sohbetleri” olarak başlayan “ Ücretsiz olan ve randevu alınmasını gerektirmeyen bu toplantılar, LGBTİ+ konularında SPoD Psikososyal Destek ve Ruh Sağlığı biriminden eğitim almış ve düzenli süpervizyon almakta olan akran moderatörleri ile birlikte gerçekleşmektedir.   Güvenli alanların oluşturulmasının esas olduğu bu toplantılarda haftalık bir konu seçilerek SPoD’un sosyal medya hesaplarında…

LGBTİ+ Çocuklar

LGBTİ+ çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren sosyal hayatın hemen her alanında sistematik şekilde görmezden geliniyor.  Güvenli bağlanmanın ana öznelerinden bakım verenin reddinden başlayıp, toplumun diğer bütün kesimlerine kadar yayılan bir redde maruz kalıp dışlanıyorlar. Daha çok etrafındaki yetişkinin kendi seçimlerini dayattıkları LGBTİ+ çocuklar, çocuğun İnsan Hakları ihlaline, istismar ve şiddette çok erken yaşlarda maruz kalıyorlar. …

Atölye: İnanç ve Dinle Kurduğumuz İlişkiyi Birlikte Konuşuyoruz

İnanç ve din gibi etkisi hem özel hem kamusal alanı en derinden kesen, bizi bazen ortaklaştıran, bazen karşılaştıran, bazen yaralayan, bazen ferahlatan, bazen de kendimize yakınlaştıran inanma/inanmama meselelerini en kişisel haliyle… Çoğu zaman inanan, çokça sorgulayan, çokça şükreden, bazen şüpheye düşen, bazen aşka gelen, bazen küsen ama yolu illaki bir yerde tanrıyla kesişmiş LGBTİ+’larla birlikte…

”Tanıdık/Tuhaf” Sergisi Sanatçı Konuşması

Ankara’da yaşayan ve üreten sanatçı Zeynep Gönen’in İstanbul’da gerçekleşecek ilk kişisel sergisi Sınır/sız ekibi küratörlüğünde KOLİ Art Space’te izleyiciyle buluşuyor.  Gücünü doğal materyallerle insan yapımı malzemeler arasındaki ilişkisellikten alan Gönen Tanıdık/Tuhaf sergisini olağan hallerinden referansla kendi formunu bulan/yaratan, en önemlisi de kendi potansiyelinden haberdar olan nesneleri ikilikler üzerine inşa ediyor.  Zeynep Gönen’in katılımıyla KOLİ Art…

Benim Bedenim, Kimin Kararı?: İnterseks Deneyimleri

17 Mayıs Derneği ve İnterDayanışma’nın bu ortak etkinliğinde, toplumsal cinsiyet ve beden ilişkisini interseks deneyimlerimiz üzerinden konuşacağız. İntersekslerin “normalleştirme” adı altında maruz bırakıldığı tıbbi müdahaleleri ve bunların psikososyal yansımaları üzerine sohbet edeceğiz. Deneyimlerimizin diğer beden bütünlüğü ihlalleri ile kesişimleri tartışacağız.  Moderasyon: Yasemin Bahar Konuşmacılar: Şerife Yurtseven *Katılmak isteyenlerin katılım formunu doldurması gerekmektedir.

Lezbidüşlerden Tarih Yazmak III

Lezbidüş yolculuğumuz 2015 yılında başladı ve 2020 Onur Haftası’nda ilk düşleri yayınlamaya başladık. Haftada yaptığımız etkinlik sonrasında aldığımız geri bildirimler ve motivasyonla çalışmamız yeni bir boyut kazandı. Ekim 2020'de ekip olarak büyüdük ve çeşitlendik. Yolculuğumuz enerjiyle, neşeyle, heyecanla ve inişli çıkışlı hallerimizle devam ediyor. 2021 Onur Haftası’nda yaptığımız ikinci etkinliğimizde çalışmamızı ve hayallerimizi/hayallerinizi paylaşmak üzere…

Sevdiklerim Ölmüş Gibi Hissediyorum

Beyoğlu’nda yıllardır çalışmakta olan farklı kuşaklardan iki seks işçisi, paparonlardan kaçarken mühürlenen evlerinde bir geceyi geçirmek durumunda kalırlar. Aralarına katılan sürpriz bir misafirle, evlerinin ve sokaklarının ranta kurban gideceğini öğrenen kadınlar sokağın ve alanlarının gerçek sahibinin kim olduğunu sorgularlar.   Yazan/Yöneten: Onur Şimşek Oyuncular: Beliz Sözer, Nur Gürkan, Ammar Özçelik Süre: 30 dk  *Katılımcı sayısı…

Tüm hakları saklıdır ©