20.İSTANBULLEZBİYENGEYBİSEKSÜELTRANSONURHAFTASI2012

BELLEK

klik

Onur Haftası Açılış Basın Toplantısı:

Saat: 12:00 - 13:00
Yer: Taksim Hill Otel

20. İstanbul Onur Haftası’nın temasını ve programını basına sunuyoruz.

Atölye: Sesli Şiir I

Saat: 12:30 - 14:30
Yer: Kumbara Sanat

Sesli Şiir atölyesi, kelimelerin ve sesin oluşturduğu formda bizzatihi muhalefeti yakalamaya yönelik bir girişimdir. Çalışılacak olan metinler yalnızca şiir değil, kelimelerden veya başka ses birimlerinden oluşan herhangi bir örgü olabilir. Katılımcıların beraberlerinde duygusal ilişki kurdukları bir metin getirmeleri beklenmektedir. Katılım 10 kişi ile sınırlı olmakla beraber, izleyiciye açık olacaktır. Atölye süresince arşiv amaçlı ses kaydı alınacaktır. Pazartesi ve Salı günü olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır, katılımcılardan iki oturuma da katılmaları beklenmektedir. Atölye günleri katılımcıların süt ürünleri, hamurişleri, çay, kahve ve çikolata tüketmemiş olmaları önerilir. Katılım için vogue.mecmuasi@gmail.com adresine lütfen mail atın.

Atölye:Kuir Tango I

Saat: 15:00 17:00
Yer: Çıplak Ayaklar Dans Stüdyosu

Kuir Arjantin Tango’da esas olan rolün kendisidir.Alışılmış olarak cinsel kimlik üstünden rol çalışması yapmak yerine rolün kendisini anlamak ve bu yönde çalışmak önemlidir. Kişi (kimlik) her iki rolü de (yönlendiren ve yönelen) çalışmaktadır. Bütün cinsel kimlikler hem yönlendirebilir hem de yönelebilir. Kuir Arjantin Tango toplumsal cinsiyetin inşasına sorgulayarak bakar ve bu sorgulamanın sonucu olarak tüm cinsel kimlikleri kabul eder,cinsiyetçi rolü içinde barındırmaz, cinsiyetten arınmıştır. Katılımcıların yanlarına rahat kıyafetler getirmesi gerekmektedir.

Atölye:Hapiste LGBT Olmak; Ne Biliyoruz, Ne Yapabiliriz?

Saat: 15:00 17:00
Yer: Aynalıgeçit Salonu

LGBT bireyler hapishanede neler yaşar? Yolu hapishaneden geçen LGBT bireylerin hakları, sıkıntıları, talepleri nedir, biliyor muyuz? LGBT’ler için hapishanelerdeki düzenlemeler nasıl olmalı? Ayrımcılığa uğramamak için orada yaşanan sıkıntıları bilip, olması gerekenleri biz ortaya koyalım. Bu atölyenin amacı, bu konuda neler yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi konuşmak.”

Açılış Paneli: Nereden Başlasak? LGBT Hareketinin Belleği

Saat:17:30 – 19:30
Yer: Aynalıgeçit Salonu
Moderatör: Boysan Yakar
Konuşmacılar: Heribert Murmann, Yeşim Başaran, Öner Ceylan

LGBT hareketi her geçen gün büyüyor, çoğalıyor. Varoluşumuz bilinir, sözümüz görünür oluyor. Peki, nereden başladık ve bugüne kadar neler yaptık? İşte bu sorunun cevabını vermek için bu seneki Onur Haftasının temasını bellek olarak belirledik. Onur Haftasının açılışını da Türkiye’deki LGBT hareketinin, bir parça da olsa, tarihine bakacağımız bir panelle yapıyoruz. İstanbul’daki LGBT hareketinin içinde yer almış aktivistlerle birlikte kendi tarihimizi konuşuyoruz.

 

Sergi Açılışı: Baskı Haz Beden

Saat: 19:00 21:30
Yer: Cezayir Salonu
Katılımcılar: Aliye Arslan, Cüneyt Çelik, Elif Keskinkılıç, Emrecan Erol, Erkin Gören, Gülkan / noir, Hannahlisa Kunyik, İyisaatteolsunlar, Kenan Özcan, Kuzgun Ayhan Işık, Kübra Varol, Leman Sevda, Rüzgar Buschky, Sinem Yıldırım

Sistemin bize yüklemeyi hedeflediği, bedeni ele geçirmeye yönelik sınırlarroller neler? İster istemez bize nüfuz eden bu engelleri/sınırları ne kadar ihlal edebiyor ve hazza ulaşabiliyoruz; onun bize yükledikleriyle, bedenin hazza ulaşma yolunda karşısına çıkan engellere ne kadar yenik düşüyoruz? Bedenlerimiz ne kadar özgün kalabiliyor, ne kadar aynılaşıyor? Bu sergiyle Biz kimi bedenler, beden üzerine düşünüp bu sorulara cevap arıyor ve fikirlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Açılış Partisi

Saat: 22:00 - 03:00
Yer: Skandal!

Onur haftasını bir de partiyle açıyoruz. Gelin 20.İstanbul Onur Haftasının açılışını dans ederek kutlayalım.

Atölye: Sözlü Tarih

Saat: 11:30 - 17:00
Yer: Aynalıgeçit Salonu
Atölye Yürütücüsü: Gamze Toksoy


Hem en eski hem de oldukça yeni tarih yazma biçimlerinden biri olarak sözlü tarih, egemenlerin çerçevesini çizdiği tarih yazımına karşı geçmişi, dışta bırakılanların sesini de dahil ederek yeniden örme çabasıdır. Geçmiş, bellek siyasetinin amaçlarına uygun söylemlerle inşa edildikçe tarih yazımı sırasında tarihe konu olmuş, başka bir deyişle tarihi yaşamış, tarihi yapmış sıradan insanların kişisel bilgilerinin, yaşam deneyimlerinin göz ardı edildiğini ve tarihin genel bütünlüğü içinde değersiz kabul edildiğini görüyoruz. Bu atölyede tarih ve bellek kavramlarına yeniden bakarak, geçmişin dışta bırakılanların sesinden işlenmesinin yollarından biri olarak sözlü tarihe uygulamalı örnekleri de ele alarak odaklanacağız. Atölyenin ilk bölümünde tarih yazımına ve sözlü tarihe ilişkin genel teorik ve metodolojik tartışmalara değinilecek ve daha sonrasında da sözlü tarih yönteminin uygulama biçimleri üzerinde durulacaktır.

Atölye: Sesli Şiir II

Saat: 12:30 - 14:30
Yer: Kumbara sanat

Bu atölye Pazartesi günü olan Sesli Şiir I atölyesinin devamıdır. Katılımcıların iki güne de katılmaları beklenmektedir.

Atölye: Bedenin Belleği

Saat: 14:30 - 18:30
Yer:
Çıplak Ayaklar Dans Stüdyosu
Moderasyon:
Lea & Daniela

Sadece bellek yaratmak amacıyla haraket etmeye karar versek, bunun için performe etsek, oynasak ne olurdu? Hareketler, sesler ve hissiyatlar yoluyla bireysel beden ve onun belleği, ve grubumuz ve kollektif hafiza arasındaki ilişkiyi keşife çıkacağız. Temas ve uzaklık, kendiliğindenlik ve tekrarlanan, ve oryantasyon ve disoryantasyon yoluya bedenlerimizle ve diğerlerinin bedenleriyle oynayacağız. Aynı zamanda kendi yerimiz ve ortak alan ile oynayacağız. Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır. Katılımcıların rahat kıyafet getirmesi gerekmektedir. Katılım için lütfen istanbulpride@gmail.com’a mail atınız.

Söyleşi: Seks İşçiliği ve Ekonomi

Saat: 17:30
Yer: Aynalıgeçit Salonu

Devletin kasıtlı bir biçimde kaosa ve kuralsızlığa terk ettiği alanlardan biri olan seks işçiliği sokakta nasıl deneyimleniyor? Maruz kalınan şiddet biçimleri neler? Nefretin ve şiddetin cenderesine sıkışmak kader mi? Bu işin de diğer işler gibi kabul görmesi ve belli standartla getirilerek yasal çerçeve altına alınması nasıl mümkün olabilir? Söyleşide seks işçiliğinin pratiğini, mücadele potansiyellerini ve ekonomik boyutunu konuşacağız.

Film Gösterimi / Tartışma: Pornografi ve Feminizm: Feminist Bir Pornografi Mümkün mü?

Saat: 20:00 - 22:00
Yer: Amargi
Marit Ostberg’den Share (2010) ve Sisterhood (2012) filmleriyle
Sunum:
Berfu Şeker


İstanbul LGBT Onur Haftası ve Amargi Feminizm Tartışmaları iş birliğiyle pornografiyi masaya yatırıyoruz. Feminizm illa pornografi karşıtı mı olmalıdır? Robin Morgan’ın neredeyse anonimleşen “Pornografi teoridir, tecavüz pratiktir” sözünü gerçekten savunabilir miyiz? Erkek bakışı kadın bedenini, cinselliğini ve hazzını yalnızca pornografik temsiller aracılığıyla kurgulamadığına göre Amerikalı radikal feministlerin önerdiği gibi sansür, bu temsil biçiminin dönüşmesine yönelik çözümün ne kadar bir parçası olabilir? Peki, bu filmlerde oynayan kadınlar erkek egemen ideolojinin kurbanları mıdır? Hem feminist hem porno yıldızı olmak mümkün olabilir mi? Queer cinsel pratikler eril, patriyarkal ve heteronormatif bulunan ana akım pornografiyi ters düz ederek kadınların ve transların bedenselliklerine ve cinselliklerine dair başka türlü hazların mümkün olduğunu gösteren, alternatif fanteziler ve temsiller üretemez mi?

 

 

Atölye: Yoga

Saat: 11:30 - 13:30
Yer: Çıplak Ayaklar Dans Stüdyosu
Moderasyon: A. Bihter Çelik


Kendi bedenimi ne kadar iyi tanırsam ve onu olduğu gibi kabul edersem, zihnim o kadar rahatlıyor. Kendimi olduğum gibi kabul edersem seni de olduğun gibi kabul edebiliyorum. Artık zihnim senin “doğru”larını ve “yanlış”larını sorgulamaktan vaz geçiyor. Bu etkinlikte sen de bizimle ol, birbirimizden güç alalım, kabul etmenin dayanılmaz hafifliğini beraber tadalım. Katılım için lütfen en geç 26 Haziran günü; b.if@hotmail.com adresine e-mail yollayın.

Atölye: Kuir Tango II

Saat: 14:00 - 16:00
Yer: Çıplak Ayaklar Dans Stüdyosu

Bu atölye Pazartesi günü olan Kuir Tango 1 atölyesinin devamıdır. Katılımcıların iki güne de katılmaları beklenmektedir.

Söyleşi: Kuir/Yeşil

Saat: 15:30 - 17:00
Yer: Yeşil Ev

Kuir kuramlar, ekolojik kuramlar... Kuir hareket ve ekolojik hareket nerelerde ortaklaşıyor, nerelerde ayrılıyor? Kuirleri yeşilleştirmek, yeşilleri kuirleştirmek ne kadar mümkün? Bu iki hareket Avrupa’da ve Türkiye’de tarihsel olarak nasıl süreçlerden geçiyor? Yeşil partiler, ekolojik örgütler ve LGBT örgütlenmeleri bu ortaklığa ne tür katkıda bulunabilirler? Ekofeminist kuram ve hareket, bu süreçlerde nerede duruyor, ‘köprü’ görevi üstlenebilir mi?

Atölye: Trans Erkeklik

Saat: 16:30 - 17:30
Yer: Çıplak Ayaklar Dans Stüdyosu

Voltrans Trans Erkek Inisiyatifi tarafından hazırlanan bu atölyede ikili cinsiyet sistemi içinde kadın ve erkek olmaktan öte, kadınlığımızı ve erkekliğimizi konuşmak üzere bir araya geliyoruz. Trans erkek olma haliyle erkekliğin benzeştirilmesine yakından bakmak ve ‘acaba gerçekten öyle mi’ yi tartışmak için mütevazı bir buluşma. Katılım sadece trans erkekler ve bunu sorgulayanlara açıktır.

Atölye: Medya

Saat: 19:30-21:30
Yer: Lambdaistanbul Kültür Merkezi

LGBT’ler ya görmezden gelindi, ya da üçüncü sayfa haberleri ve magazine haberleriyle medyaya taşındı. Sadece medya mensuplarına yönelik bu atölyede LGBT’lerın medyaya yönelik talep ve eleştirilerini konuşacağız, değişimin ve beraber çalışmanın yollarını arayacağız.

 

Tiyatro/Gösteri: Esmeray’dan 20. yıla özel

Saat: 20:00 - 21:00
Yer: Tütün Deposu

Esmeray bu kez Onur haftasının 20. yılına özel bohçasını açıyor. Aynı zamanda Esmeray ile dayanışmak için düzenlenen bu etkinlikle LGBT hallerini ve mücadelesini Esmeray’ın tatlı ve ironik dilinden dinleyeceğiz. Etkinlik dili sadece Türkçe’dir.

Konser: En Güzel Geceler Bizim Olsun

Saat: 19:00
Yer: Garajistanbul

Geldi Onur Haftası, şenlendi gönlümüzün yayları! Biz de n’aptık n’ettik, bu güzel haftayı taçlandıracak bir konser organize ettik. Dedik, bu sefer playlistlerimizden değil, seslerinden dinleyelim! Üstelik hiçbir kulak zevkini de ihmal etmedik.Kimler mi var? Saly Angoz, Kafası Karışık Kontrtenör, Zeynep Dizdar, Mercan. Konserlerin ardından da sizi bırakmaya niyetimiz yok, özel yapım DJ’lerimizle geceye devam edeceğiz. Homofobiye ve Transfobiye karşı yaşasın Dayanışma, yaşasın Müzik!

Panel: Bir Avuç İbne, Oturmuyor Yerine: Sporda LGBT ve Cinsiyetçilik

Saat: 12:00 - 14:00
Yer: Cezayir Salonu
Konuşmacılar: Dağhan Işık, Bağış Erten, Sevecen Tunç

Spor sadece futbol mu? Sporcunun erkek, hetero ve ahlaklı olanı mı sevilir? Spor politik bir alan mıdır? Sporcusundan taraftarına, yorumcusundan hakemine sporda LGBT görünürlülüğü hakkında konuşuyoruz. Hem tribünleri, hem sahaları istiyoruz.

Panel: Türkiye siyasi belleğinde LGBT

Saat: 14:30-16:30
Yer: Cezayir Salonu
Moderasyon: Ezgi Başaran, Radikal Gazetesi
Konuşmacılar: Av. Eşber Yağmurdereli, Erdal Demirağ (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, SPoD)


Ç̧alkantılı bir ülkenin çalkantılı tarihinde, bireysel direnişlerden örgütlere, oradan da bir harekete dönüşen LGBT varoluşunun izini sürelim istiyoruz. LGBT hareketi bir yandan kendi tarihini yazarken bir yandan da diğer politik hareketlerin tarihi ile nerelerde kesiştiğini birlikte konuşacağız.

 

Panel: Sosyal Haklar ve LGBT: Yeni olasılıklar

Saat: 17:30 - 19:30
Yer: Cezayir Salonu
Moderatör: Murat Çekiç (Uluslararası Af Örgütü) Konuşmacılar: Volkan Yılmaz (SPoD), Mücella Yapıcı (TMMOB Mimarlar Odası), Ayşe Panuş (Eğitim-Sen 3. No’lu Şube), İlker Kayılı (İstanbul Tıp Fakültesi) , Sidar Çınar (Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Doktora Öğrencisi), Zafer Kıraç ve Danende Zeynep Alpar (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği - CİSST)

Onur Haftasının 20. Yılında bir taraftan belleğimizi kurcalarken bir yandan da LGBT hareketinin geleceğine dönük tartışmalar da yapmak istiyoruz. Bu panelde sosyal politikaların farklı alanlarındaki durumuna LGBT bireyler açısından bakarken, aynı zamanda ileriye dönük neler yapabileceğimizi de konuşacağız.

Hormonlu Domates Ödül Töreni

Saat: 20:00 - 22:00
Yer: The Mekan

Homofobik ve transfobiklerin korkulu rüyası
8. Hormonlu Domates Ödül Töreni bu yıl da yine sizlerin önerileriyle aday listesini, sizlerin oylarıyla da kazananları belirledi. Sıra geldi kazananları açıklamaya. Kimler mi kazandı? Aaa ama söyleyemeyiz, sürprizi kaçar. İyisi mi siz, Gullüm Şov Fehmi’nin sunumuyla gerçekleşecek Ödül Törenimize katılın.

Parti: Hormonlu Domates

Saat: 22:00
Yer: The Mekan

Yılın homofobik ve transfobiklerini açıkladıktan sonra Bloody Mary’lerimizi yudumlayıp onların inadına kurtlarımızı dökeceğimiz partimize katılın.

Eylem: Kartpostal Gönderme

Saat: 11:00 - 12:00
Yer: Galatasaray Postanesi

2002 yılında Abbas Güçlü’nün hazırlayıp sunduğu “Genç Bakış” programına katılan Recep Tayyip Erdoğan, bir soru üzerine, “Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz.” yanıtını vermişti.
28 Haziran Cuma gününe kadar herkesi, başbakana sözlerini hatırlatan kartpostalları imzalamaya davet ediyoruz. Ve 28 Haziran Cuma günü saat 11.00 – 12.00 arasında hep birlikte imzaladığımız kartpostalları Başbakan’a gönderiyoruz. Kartpostallara Lambdaistanbul LGBT Dayanışma Derneği’nden ve Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği’nden (SPoD) ulaşabilirsiniz.

Atölye: Yerelde LGBT Politika Ü̈retmek I

Saat: 12:00 - 14:00
Yer: Cezayir Salonu
Moderasyon: Başak Saral (Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Başkanı)

Metropoller dışında yaşayan LGBT aktivistlerin katılacağı atölyede yerel yönetimler ve kent konseylerinin işleyişi ve olanaklar tartışılacak.

Panel: Medyanın LGBT Belleği

Saat: 14:30 - 16:30
Yer: Cezayir Salonu
Moderasyon: Pınar Öğünç Konuşmacılar: Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Ali Erol (Kaos GL)

LGBT bireylerin ve LGBT hak örgütlerinin görünürlüğü, temsili konularında gözden kaçırılmayacak bir yerde duruyor medya. Bu panelde de, geçtiğimiz yılları sorgulayacak ve “Medya neyi nasıl aktarıyor”, “LGBT’lerin müdahale edebileceği alanlar neler”, “Birlikte nasıl ‘başka bir medya’yı mümkün kılabiliriz?” gibi soruların yanıtlarını arayacağız.

 

Panel: Akademi ve LGBT: Ne yaptık birbirimize?

Saat: 17:00 - 19:00
Yer: Cezayir Salonu
Moderasyon: İdil Engindeniz (GSÜ İletişim Fakültesi Ar. Gör.) Konuşmacılar: Özlem Çolak, Aras Güngör, Çağlar Özbek (Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ar. Gör.)Türkiye’de, LGBT bireylerle ilgili konularda yapılan bilimsel arastırmalar çift haneli sayılara daha yeni varmış olsa da, akademik üretimin hareketlenmeye başladığını söylemek mümkün. Peki bu süreç nasıl işliyor? LGBT bireyler akademik çalışmanın “denek”leri mi yoksa çalışmalar mücadeleyle ilişki içinde mi? Ya akademisyenler? LGBT konulu çalışma yapmak istediklerinde içinde bulundukları yapıda ne gibi yaklaşımlarla karşılaşıyorlar?

Söyleşi: Dean Spade: Eleştirel Trans Politikaları ve Hukukun Sınırları

Saat: 19:30 - 22:00
Yer:
Cezayir Salonu
Moderasyon:
Rüzgâr Buşki


Hapis ve tutuklama devletin muhalif hareketlere karşı kullandığı en güçlü silahlardan biri. Bugün binlerce Kürt ‘’vatandaş’’, öğrenci, gazeteci hiç bir meşru neden olmaksızın cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü durumda. LGBT hareketi bir çok farklı sosyal hareket gibi nefret suçları yasası isteyen kampanyaların içinde. Homofobi ve transfobiyle mücadelede yargı infaz sistemi içinde umut besleniyor. Şiddet ve marjinalleştirilmeye maruz kalan gruplar genelde yasalar aracılığıyla çare bulmaya yönlendirilir. Eleştirel hukuk perspektifi ve sosyal hareketleri bu stratejiyi sorgulayarak hak savunuculuğunun limit ve tuzaklarını ifşa etmektedir. “Sözde LGBT hareketi” içinde yer bulamayan Trans hareketinin bu ikilem içindeki konumu ne olmalı? Nefret suçları, ayrımcılık karşıtı yasalar gibi yasal reformlar trans hareketi tarafından nasıl kullanılıyor? Trans hareketi yasal sistem içindeki kolluk güçleri, cezaevi, göçe zorlanmak gibi meşru sayılan şiddeti nasıl görünür kılabilir? Bu sunum bu ve benzeri fikirleri sorgularken, Trans direnişinin bir parçası olarak yasal reformlarla ilişkilenmek için eleştirel model ve fikirler sunacak.
Av. Doç. Dr. Dean Spade, Seattle Universitesi Hukuk Fakültesinde İdari Hukuk, Yoksulluk Hukuku, Sosyal Hareketler ve Trans Hukukunda Eleştirel Perspektifler üzerine dersler vermektedir. 2002 Yoksul ve beyaz olmayan trans, interseks ve ‘‘cinsiyet kimlik’’lerine uymayan kişilere yasal hizmetler sağlamak için 2002 yılında kar amacı gütmeyen bir hukuk kolektifi olan Sylvia Rivera Hukuk Projesini kurdu. Sylvia Rivera Hukuk Projesinde çalışırken ayrıca Columbia ve Harvard Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde Hukukta Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği hakkında dersler verdi.

 

 

Atölye: Yerelde LGBT Politika Üretmek II

Saat: 12:00 - 14:00
Yer: Cezayir salonu
Moderasyon: Sinem Mısırlıoğlu (Kadın Koalisyonu)

Metropoller dışında yaşayan LGBT aktivistlerin katılacağı atölyede kadın örgütlerinin yerel politikalar oluşturma deneyimi tartışılacak

Panel: Yerel yönetimlerde LGBT Olasılıkları

Saat: 14:30 - 16:30
Yer: Cezayir Salonu
Moderasyon: Balçiçek İlter Konuşmacılar: Elfi SchoAntwerpes (Köln Anakent Belediye Başkan yardımcısı), Mustafa Sarıgül (Şişli Belediye Başkanı), Osman Baydemir (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)

Yerel yönetimlerin LGBT politikaları ve iş birliği olasılıklarının tartışılacağı panelde, yerel siyaset ve yerel yönetimlere katılımı arttırmanın yolları masaya yatırılacak.

Panel: Güncel siyaset ve LGBT Politikları

Saat: 17:00 - 19:00
Yer: Cezayir Salonu
Moderasyon: Yrd. Doç. Ayşen Candaş - Boğaziçi Üniversitesi Konuşmacılar: Ayla Akat (BDP Batman Milletvekili ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi), Prof. Dr. Binnaz Toprak (CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi), Hakan Taş (Sol Parti Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili), Ümit Şahin (Yeşiller Partisi Eşsözcüsü)

Onur haftasının 20. yılında hareketin güncel siyasete etkisi ve siyasi temsilin arttırılması için siyasi partilerin sorumlulukları ve iş birliği olanakları konuşulacak.

Atölye: Gemişten Günümüze Türkiye Sinemasında LGBT Temsilleri

Saat: 19:00 - 21:00
Yer: Cezayir Salonu
Sunum: Hande Ögüt
Montaj: Zeliha Deniz

Bu atölyede geçmişten günümüze Türkiye sinemasında LGBT bireylerin görünürlüğüne, nasıl temsil edildiğine, nasıl bir zihniyetin ve bakışın nesnesi kılındığına, transfobik ve homofobik söylemin aldığı biçimlere, olumlu stereotiplerin üretilip üretilmediğine ve bunların anaakım anlatılara eklemlenme risklerine değineceğiz. Yeşilçamlı klasik dönem ve anaakım filmlerin yanı sıra günümüz bağımsız sinemasından örnekler ve görüntüler üzerinden LGBT bireylerin yaftalandıkları negatif rol ve söylemleri açığa çıkararak nasıl doğallaştırıldıklarını tartışmaya açacak, cinsiyetçi politikaları ve bu politikaların diğer tahakküm biçimleriyle ilişkisi üzerine konuşacak, hep birlikte alternatifler arayacağız.

Parti: 20. Yıl - Şarkılar Bizi Söyler

Saat: 22:00
Yer: Skandal

Birlikte yürüdüğümüz yolun 20. yılındayız! Yan yana yürüdük, ailelerimizle yürüdük, sevgililerimizle yürüdük, dostlarımızla yürüdük, komşularımızla yürüdük. Ve hep şarkılar söyleyerek yürüdük! Şarkılarımızı...20. yılımıza girerken sıra “Şarkıların Bizi Söylemesi”nde! Onur Haftası’nın 20. Yılında dj ipek, dj oxxo, sureyyaharcore, kinky imam, dalvadorsali’nin setleri ve murat meriç’in playlistiyle en sevdiğimiz “Şarkılar Bizi Söyleyecek”Stonewall’dan bugüne en sevdiğimiz şarkıları hep bir ağızdan yeniden söylemek, Onur Yürüyüşü öncesi coşkumuzu 20’ye katlamak için Şarkılar Bizi Söyler Partisi’nde buluşuyoruz

Brunch: Amargi & Onur Haftası Dayanışma Kahvaltısı

Saat: 12:00 - 15:00
Yer: Amargi

Bu sene de geçen senelerde olduğu gibi, yürüyüş öncesi hem dayanışmanın hem de lezzetli yemeklerin tadını çıkarıyoruz. Hepinizi bekliyoruz!

Buluşma: LGBT’ler Vekillerle Buluşuyor

Saat: 15:00 - 16:30
Yer: Taksim Gezi Parkı

20. Onur yürüyüşümüzü gerçekleştirmeden evvel vekillerle buluşup sohbet etmek, onur yürüyüşüne hep beraber katılmak için Taksim Gezi Parkı’nda buluşuyoruz.

10. LGBT Onur Yürüyüşü

Saat: 17:00
Yer: Taksim Meydanı

1 Temmuz’da, coşkumuzla sadece İstiklal’i değil, tüm sokakları gökkuşağına boyuyoruz. Kimsenin ayrımcılığa ve şiddete uğramadığı bir dünyanın düşü ve bu düşün coşkusuyla 1 Temmuz’da gökkuşağı bayrakları etrafında Taksim Meydanından Tünel Meydanına yürüyoruz.