Trans Forumu: Çalışma Hakkı

Moderatör: Seyhan Arman
Çerçeve Sunum: Remzi Altınpolat
24 Haziran Çarşamba
Yer: Xlarge 
14.30 – 16.00