Stonewall’un 40. Yılı Anısına: Onur ve İsyan

Sergi onur haftası boyunca 17.00 - 20.00 saatleri arasında gezilebilir. 

Sergi Açılış: 22 Haziran, Pazartesi / 18.00 – 19:30
Yer: Hafriyat Karaköy 

Biz Stonewall kızlarıyız/ Saçımızı kıvırırız/ İçimize don giymeyiz/ Kasığımızdaki kılları gösteririz

Şarkısıyla NewYork’un Christopher Sokağında başlayan isyan tam 40 yıl sonra dünyanın başka sokaklarında, yeni şarkılarla güçlenerek, daha da “görünür” olarak devam ediyor.

Giriş Katı: Kırmızı Tırnaklar İstanbul LGBTT Onur Haftası
Sergi: Luca Donnini
Küratör: Manuela Fugenzi

Kırmızı Tırnaklar’da beden portre fotoğraflarında cinsiyet kimliklerinin akışkanlığıyla öykülenmektedir. Bilinçdışı, reddedilmiş, acı verici, zorunlu ve gururla yeniden keşfedilen bu kimliklerin sorgulanması, politik ve içgözlemsel bir duyarlılıkla yapılmaktadır: olanaksız takaslara ve karşılaşmalara doğru ilerleyen belalı bir yolculuk. Bilinmezde insani olanı ve kendinden geçişte ilahi olanı bulup sevmenin, çıplak özün girizgâhının kendi riske atmak olduğu.
Manuela Fugenzi

Luca Donnini (1961) Roma’da yaşıyor ve samanlıktan bozma stüdyosunda çalışıyor. İnsan bedeninin sınırsız olanakları, doyumsuz kaos ve adaletsiz ironi görüntüleri üreterek verilen bir savaşın cephesi ve sınırı. Sanatçı ve set tasarımcısı Donnini, çokşekilli bir insanlık ile kimliklerinin hem inşası hem de yapısökümünden oluşan ikili süreci tanımlamak için fotoğraf sanatına başvuruyor. Nihai imgenin bile oyun ve saplantının aşikâr sınırlarının çok ötesinde kullanıma, dokunsal ve görsel deneyimlere açık olduğu bu süreci ifade ediyor.

http://www.lucadonnini.it

2009 
Harika İlletler – Madrid Uluslararası Bağımsız Yetişkin Filmleri Festivali
Delice Muhteşem – Kızıl Şafak Uluslararası Kadın Festivali, Ljubljana

2008 
Diverse Normalità – San Calisto Bar – Roma Uluslararası Fotoğraf Festivali
Arka Pencere – Berlin Fine Art Baumgärtner

2007
Carne Öyküleri – Galleria Fondaco, Roma
Küçük Beden Dükkânı – Tattooing Demon Studio, Roma
Alt Kat:
Ülker Sokak – Serdar Soydan 
Gazete kupürlerin ve bireysel aktarımlardan Ülker Sokağı yeniden canlandırmak, anlamak, tanımak. 

Üst Kat: Osmosis/Geçişim
Erkek Dediğin – Voltrans Erkek İnsiyatifi
Muzır Döngü – Sinan Göknur

In Commemoration of Stonewall’s 40th Anniversary: PRIDE and REBELLION

Venue: Hafriyat Karaköy 
Opening Ceremony: June 22, Monday / 18.00 – 19:30 
Exbition open during the pride week between 17.00 – 20. 00 

The rebellion that started in New York’s Christopher Street with the song “We are the Stonewall girls/ We wear our hair in curls/ We don’t wear underwear/ We show our pubic hairs” continues more visibly in other streets of the world, with other songs.

Entrance level:
Red Nails LGBT Pride Istanbul
Exhibition by Luca Donnini
Curated by Manuela Fugenzi

In Red Nails the body is narrated in the fluidity of gender identities and dwells in the photographic portrait. A political and introspective sensitivity animates these inquiries among identities that are unconscious, denied, painful, enforced, proudly rediscovered: a troublesome quest to move towards impossible exchanges and encounters. Where the act of putting yourself on the line is a prelude to the naked self; to acknowledging and loving what is human in the uncertain, what is divine in abandon. 
Manuela Fugenzi

Luca Donnini (1961) lives and works in Rome in his hayloft-studio. The unlimited possibility of the human body is the front and frontier of a battle waged by producing images of insatiable chaos and unfair irony. Artist and set designer, Donnini uses photography to describe the dual process of constructing and deconstructing multiform humanity and its identities, where even the final image can be expanded further into variously usable tactile and visual experiences, beyond the manifest limits of play and obsession. 

http://www.lucadonnini.it

2009 
Beautiful Maladies – Independent Adult Film Festival of Madrid
Insanely Great – Red Dawn International Women’s Festival, Ljubljana

2008 
Diverse Normalità – San Calisto Bar – International Photography Festival of Rome
Rear Window – Berlin Fine Art Baumgärtner

2007
Carne Stories – Galleria Fondaco, Rome
Little Body Shop – Tattooing Demon Studio, Rome

Alt Kat:
Ülker Street – Serdar Soydan 
Recreating, learning and understanding the Ülker Street experience with newspaper clippings and personal stories. 

Top Floor:
Osmosis/Geçişim
What a Man Does – Voltrans Men Initiative
Who doesn’t transition – Sinan Göknür