Paralel Partiler 3 | Synchronized Parties 3

23.00 – 03.00
Parti: “Hey, Dünyalı, Biz Dostuz”
Laterna (Istanbul)
Göçebe Şarkılar (İstanbul)
Murat Beser – Oldies but Goldies (İstanbul)
(Yer: Studio Live)

21.00 – 02.00
“Üstsüz Ayılar Partisi”
(Yer: Bearphorus)