Gacılar Çığlık Çığlığa | Screaming Queens

ABD, 2005
Yönetmen: Susan Stryker, Victor Silverman
24 Haziran Çarşamba
Saat: 11.30 – 13.30 
Yer: XLarge 
USA, 2005
Director: Susan Stryker, Victor Silverman
June 24 Wednesday 
11.30 – 13.30 
Venue: XLarge

Onur Haftası’nın varlık sebebi olan o meşhur Stonewall İsyanı’ndan üç yıl önce, San Francisco’da Gene Compton’un Kafetetyası’nda başka bir isyan yaşandı. 1966 yılının sıcak bir yaz gecesi, bir grup trans-kadın ve fahişelik yapan eşcinsel erkek polis baskısına karşı tarihte bilinen ilk ayaklanmayı başlattılar. Bu karşı duruş ve direniş San Francisco’daki trans hareketi açısından büyük bir öneme sahiptir ve bugüne değin sürdürülen insan hakları mücadelesinin başlangıcını oluşturur. Susan Stryker’in Screaming Queens adlı filmi bugün pek adı geçmeyen bu olayı tüm ayrıntıları ve canlı tanıklıklar eşliğinde anlatmaktadır. 

Three years before the famous rioting at New York’s Stonewall Inn, there was a riot in San Francisco at Gene Compton’s Cafeteria. On a hot Summer’s night in 1966, in the city’s Tenderloin district, a group of transgender women and gay street-hustlers fought back for the first time in history against everyday police harassment. This act of resistance was a dramatic turning point for the transgender community, and the beginning of a new human rights struggle that continues to this very day.