excessinmoderation

Konsept: Benjamin Martin Skinner
Koreografi-Reji: Ufuk Şenel                                             
Supervisor Handan Ergiydiren Özer           
Sahne tasarımı: Mustafa Tutuş
Koordinatör: Meral Aslan    
Dansçılar: Eylem Gülter Yazıcı, Meral Aslan, Ufuk Şenel
Dragqueens: Drag Madleine,Drag Lulu, Simon Chalk, Drag Deniss, Drag Güngör
26 Haziran Cuma
Yer: Açık Sahne
22.00 – 22.30
Concept: Benjamin Martin Skinner
Careography – Director:Ufuk Şenel                                             
Supervisor: Handan Ergiydiren Özer           
Stage Design: Mustafa Tutuş
Coordinator: Meral Aslan    
Dancers: Eylem Gülter Yazıcı, Meral Aslan, Ufuk Şenel
Dragqueens: Drag Madleine,Drag Lulu, Simon Chalk, Drag Deniss, Drag Güngör
June 26, Firday
Venue: Açık Sahne
22.00 – 22.30

Excess: Aşırı, Aşırılık
Moderation: Ölçülü, ölçülülük

Aşırılık ve ölçülülük kavramlarını sorgular / Aşırı olma hallerindeki ölçülülük ve ölçülü olma hallerindeki aşırılıklar üstüne düşünür / Hızlı sosyal değişim ve beraberinde getirdiği yabancılaşma, yalnızlaşma ve yadsıma durumlarıyla yüzleşir / Tekil ve çoğul olma durumlarının üzerine gider / Kendisini ilişki projeksiyonlarında arar, hareketlendirir / Gerçek ve gerçek üstü durumlarla ilişkiler kurar / Güncel olay ve dinamiklerden etkilenir.

Questions the concepts of excessiveness  and moderation / thinks about the situation of being excessive in the mood of moderation, and the situation of being moderate in the mood of excessiveness / Faces with the situation of solitariness, abnegation that comes with the fast social changement / investigates the case of being singular / looks for itself in the projections of relationship , quickens / set up relations with the real and surreal occasions / impressed by actual events and dynamics.