Çürüğüm, Askerim, Reddediyorum |TRilemma: Rotten, Soldier, Objector

Türkiye 2009
Yönetmen: M. Şakir Arslan
24 Haziran 2009, Çarşamba
12.30 -13:00 
Yer: XLarge
Turkey, 2009
Director: M.Şakir Arslan
June 24, Wednesday
12:30-13:00
Venue: XLarge