Anaakım Politika Gündeminde LGBTT’ler

Moderatör: Kürşat Kahramanoğlu 
Akın Birdal – Milletvekili – Demokratik Toplum Partisi
Mehmet Sevigen – Milletvekili – Cumhuriyet Halk Partisi
26 Haziran Cuma 
Yer: Xlarge 
Saat: 15.00 – 16.30