“380 780”

Türkiye 2009
Yönetmen: M. Şakir Arslan
24 Haziran 2009, Çarşamba
12.00 -12:30 
Yer: XLarge
Turkey, 2009
Director: M.Şakir Arslan
June 24, Wednesday
12:00-12:30
Venue: XLarge